Ayo Kita Budayakan Infak, Sedekah dan Zakat

Bundakata - Sekedar mengingatkan, sebagian harta yang kita dapatkan adalah hak dari mereka yang tidak mampu. Maka, bersedekahlah untuk menjaga diri kita dan membersihkan harta agar bisa mendapatkan ridho Allah SWT.

Al Quran, Surah Al Baqarah : Ayat 254
Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebahagian daripada rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.

Al Quran, Surah Al Hadid: Ayat 18
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.

Panti Asuhan Muhammadiyah Se-Jawa Tengah - http://www.muhammadiyahjawatengah.org/index.php?tj=hal&id=22

Daftar Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Kemanusiaan

Al Quran, Surah Al Baqarah: Ayat 264
Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah ia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai (memperolehi) sesuatu pun daripada apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

0 Response to "Ayo Kita Budayakan Infak, Sedekah dan Zakat"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.